Novými očami, ocenený ako "Budúce hviezdy 2016"Novými očami poskytuje zdravotnícke zariadenia s digitálne riešenia ako prenosné fundus kamery, bezdrôtové HD chirurgické video aplikácie, zdravotníkAl informatizácieriešeniaa atď.


Spríjmy 164 miliónov juanov, čistý zisk po viac ako 40 miliónov yuanin 2015, novými očami bol ocenený ako "Budúcnosť Hviezdičky v roku 2016" NEEQ BUDÚCNOSŤ HVIEZDIČKY BILLBOARD 2016.